Jaarprogramma

Agribusinessclub NHN

In 2022 staan er zeven bijeenkomsten en een webinar gepland. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag tussen 16.00-18.00 uur.

De bijeenkomsten gaan door onder voorbehoud. In het kader van ieders veiligheid wordt er voorafgaand aan elke bijeenkomst samen met het bedrijf waar de Agribusinessclub te gast is gekeken of een bezoek mogelijk is binnen de RIVM regels die op dat moment gelden.

Kalender 2022 ( onder voorbehoud)

2-2-2022
9-3-2022
20-4-2022
18-5-2022
15-6-2022
31-8-2022
5-10-2022
9-11-2022

Webinar Flitsmeister
Bezoek aan de André Hoeve
Excursie WUR Bleiswijk
Appelman Vegetables B.V.
Tesselaar Familiebrouwerij
W. de Boer en zn.
Bakker en Schilder
Enza

Datum
2-2-2022
9-3-2022
20-4-2022
18-5-2022
15-6-2022
31-8-2022
5-10-2022
9-11-2022

Tijd
16.00-17.00 uur
16.00-18.00 uur
12.15-18.00 uur
16.00-18.00 uur
15.00-19.00 uur
16.00-18.00 uur
16.00-18.00 uur
16.00-18.00 uur

Bijeenkomst
Webinar Flitsmeister
Bezoek aan de André Hoeve
Excursie WUR Bleiswijk
Appelman Vegetables B.V.
Tesselaar Familiebrouwerij
W. de Boer en zn.
Bakker en Schilder
Enza Zaden

Locatie
door CEO Sjoerd Perfors
Spierdijk
Bleiswijk
Stompetoren
Den Burg/ Texel
Westwoud
’t Zand
Enkhuizen

*Nader te bepalen afhankelijk van de ontwikkelingen.

Het jaarprogramma van de Agribusinessclub Noordwest-Holland wordt samengesteld door een stuurgroep. De leden van deze stuurgroep zijn afkomstig uit de diverse geledingen van de agribusiness sector, dit staat garant voor een afwisselend en gevarieerd programma. De volgende leden maken deel uit van de stuurgroep:

Evert Lassche ( voorzitter)
Judith Albers ( organisatie)
Jan Willem van der Klugt
Hans Kooijman
Ard Mooij
Harco Wagt
Mirjam Bus

LMI

Au Boulot Coördinatie

ADAMA Northern Europe BV

Koopman & co
LTO Noord
Mondial Uitzend BV.
Vleeskuikenhouderij Bus

Evert Lassche ( voorzitter)
Judith Albers ( organisatie)
Jan Willem van der Klugt
Hans Kooijman
Ard Mooij
Harco Wagt
Mirjam Bus

LMI
Au Boulot Coördinatie
ADAMA Northern Europe BV
Koopman en co
LTO Noord
Mondial Uitzend
Vleeskuikenhouderij Bus

Het bestuur van de Agribusinessclub wordt gevormd door:

Evert Lassche
(voorzitter)
Harco Wagt
(secretaris)
Hans Kooijman (penningmeester)

LMI

Mondial Uitzend BV

Koopman & Co

Evert Lassche ( voorzitter)
Harco Wagt ( secretaris)
Hans Kooijman (penningmeester)

LMI
Mondial Uitzend BV
Koopman & Co