Over de schutting kijken

Inmiddels is 2017 alweer flink op stoom. Een jaar die in het teken staat van de snelle ontwikkelingen in de technologie, economie, klimaat en maatschappij. Ook een uitdaging om als ondernemer de vele kansen te zien en daarop in te kunnen spelen. Kansen en mogelijkheden kom je vaak tegen door over de schutting heen te kijken of in gesprek te gaan met inspirerende ondernemers.

De Agribusinessclub Noord-Holland Noord (NHN) is in 1999 ontstaan uit de behoefte om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, kennis op te doen en in de keuken te kijken bij innovatieve collega ondernemers. Het is inmiddels het economische netwerk voor de agribusiness in  de regio. Een netwerk van bedrijven, producenten, leveranciers en dienstverleners die de hele breedte van de agrarisch bedrijfstak vertegenwoordigen.

De Nederlandse agribusiness is toonaangevend in de wereld. In welk land je ook komt, er wordt met respect en waardering gepraat over de kennis en ondernemerschap vanuit ons land. De toenemende wereldbevolking en de behoefte aan meer en gezonder voedsel maakt dat de agribusiness ook in de komende jaren tot de meest kansrijke sectoren voor sterke economische ontwikkeling. De opgave is om wereldwijd meer te produceren met minder input en grondstoffen. Ook regionale kringlopen en investeringen in duurzame technieken bieden daarbij perspectief.

De agrarische sector in de regio Noord-Holland Noord is één van de meest veelzijdige agrarische gebieden van Europa. Een enorme variëteit aan producten en uitgangsmateriaal vindt vanaf het land en vanuit de kassen haar weg naar consumenten in binnen- en buitenland. Met ruim 6500 bedrijven waarin 20.000 mensen werken met een productiewaarde van meer dan 3 miljard euro per jaar is de agribusiness één van de belangrijkste economische pijlers van Noord-Holland. De motor achter alle deze ontwikkelingen zijn de innovatieve en vooruitstrevende ondernemers en een faciliterende overheid.

De Agribusinessclub NHN komt ongeveer zeven maal per jaar bij elkaar. Informele ontmoetingen bij innovatieve vooruitstrevende bedrijven. Regelmatig worden tijdens deze bijeenkomsten ook individuele afspraken gemaakt voor zakelijke vervolgactiviteiten. Bij deze bedrijven speelt vaak een interessant thema dat actueel is in de sector.

In het komende jaar bezoeken we onder andere de volgende toonaangevende bedrijven; Allround Vegatable Processing in Andijk, Salco Bedrijfsdeuren in Zwaagdijk, Biologische varkenshouderij Ekovar in Schagen, Daalimpex Coldstores in Velsen, Bloeiers kwekerij en tuincentrum in Slootdorp, Buysman Kruiden in Andijk en KIVO Plastics en verpakkingen in Volendam.

Als u meer wilt weten over deze actieve club of geheel vrijblijvend een bijeenkomst wilt meemaken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via 0228-322524 of kijk op de website www.agribusinessclub .nl

Evert Lassche

Voorzitter Agribusinessclub NHN

 

Evert Lassche

Sinds 1986 ben ik werkzaam in het bedrijfsleven. In mijn loopbaan heb ik ervaring opgebouwd als bedrijfsadviseur, beleidsadviseur en manager. Ik wil graag mijn brede ervaring met bedrijven en organisaties inzetten voor collega-ondernemers. Een slagvaardig bedrijf of organisatie beschikt over een doordachte strategie waarmee snel op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Dit vraagt om krachtige ondernemers en managers die effectief leiding geven, zelf in balans zijn en een efficiënte samenwerking creëren in de zakelijke en persoonlijke omgeving. Passie: Het beste halen uit mensen en bouwen aan succesvolle bedrijven en organisaties.