Goede voornemen realiseren

Inmiddels is 2018 alweer enkele weken op stoom. Ik maak nog van de gelegenheid gebruik om u en uw naasten een gezond, gelukkig en succesvol jaar toe te wensen.

Heeft u uw voornemens, privé en zakelijk, voor 2018 al uitgewerkt? Nee, daar doe ik niet meer aan mee hoor ik soms om me heen. Of kennen we die nog van vorig jaar? Of het jaar ervoor? Hoe komt het toch dat er in de praktijk zo bar weinig terecht komt van die goede voornemens? En hoe lukt het ons deze keer wel?.

Wetenschapper Einstein zei daarover: “Het is domheid alsmaar hetzelfde te blijven doen en een ander resultaat te verwachten”. Wij zijn als mensen gewoontedieren. We worden tegengehouden door onze onbewuste drijfveren. Wetenschappelijk is aangetoond dat negentig procent van wat we dagelijks doen, we onbewust en automatisch doen. We denken bijvoorbeeld ongeveer 270 keer per dag aan eten, bijna altijd onbewust. Voordat we het weten hebben we al weer iets in de mond gestopt. Ons onderbewustzijn wil ons graag in het vertrouwde spoor houden. Met andere woorden we denken en doen wat we al eerder hebben gedaan. Het probleem is dat we onze goede voornemens alleen maar kunnen realiseren als we uit onze comfortzone gaan. Dus dingen zien en doen die we niet gewoon zijn. Daarvoor is het nodig dat we ons eerst zelf heel goed begrijpen. Met andere woorden wat is onze onbewuste motivatie en wat zijn onze drijfveren?. Wat zijn uw diepgewortelde overtuigingen in uw privé en zakelijk leven?

We willen vaak te snel, te veel tegelijk, te vaak of te moeilijk. Als we helder hebben voor onszelf wat we precies willen kunnen we dat met kleine stapjes handen en voeten geven. Maar eerst moeten we ervan overtuigd zijn dat het ons echt de moeite waard is om daar tijd en energie in te steken. Dat het ons dus meer oplevert dan het kost. Maar ook weten welke beren we op onze weg kunnen tegenkomen en hoe we ze kunnen afschieten. Een gemiddelde kleine gedragsverandering borgen in ons gewoontepatroon kost gemiddeld enkele maanden, ook als je er elke dag aan werkt. Herhaling is de kracht.

Voor de Agribusinessclub NHN zijn de goede voornemens en drijfveren ondernemers bij elkaar brengen en elkaar inspireren. Een inspirerend programma maken waar ondernemers graag tijd voor vrij maken. De Agribusinessclub NHN komt dit jaar zeven maal bij elkaar bij toonaangevende bedrijven. Daarmee hebben we onze goede voornemens voor 2018 grotendeels al uitgewerkt en bereikt. Nu komt het nog aan op een goede en strakke herhaalde uitvoering van deze voornemens. Als u meer wilt weten over deze activiteiten of een bijeenkomst wilt meemaken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via 0228-322524.

Met eerst jezelf willen begrijpen, focus, tijd en zelfbewuste kleine stapjes herhalen zijn goede gewoontes zeker te realiseren. Ik wens u ook veel inspiratie en succes toe met het realiseren van uw goede voornemens!

Evert Lassche

Voorzitter Agribusinessclub NHN

 

 

Evert Lassche

Sinds 1986 ben ik werkzaam in het bedrijfsleven. In mijn loopbaan heb ik ervaring opgebouwd als bedrijfsadviseur, beleidsadviseur en manager. Ik wil graag mijn brede ervaring met bedrijven en organisaties inzetten voor collega-ondernemers. Een slagvaardig bedrijf of organisatie beschikt over een doordachte strategie waarmee snel op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Dit vraagt om krachtige ondernemers en managers die effectief leiding geven, zelf in balans zijn en een efficiënte samenwerking creëren in de zakelijke en persoonlijke omgeving. Passie: Het beste halen uit mensen en bouwen aan succesvolle bedrijven en organisaties.