Veerkracht en zomerweer

Niets is zo veranderlijk als het weer horen we regelmatig. Er is haast geen onderwerp te noemen waar zo vaak over gesproken en geschreven wordt, vaak in combinatie met de agrarische sector. In het bijzonder bij extreem weer. Deze zomer was het weer raak, met de vele warmte- en droogterecords die gebroken zijn.

Sommige sectoren zijn bijzonder afhankelijk van het weer. Denk hierbij aan toerisme en de agrarische sector. Vaak gaat het goed, maar soms werkt het weer flink tegen. Zodanig dat je geplande activiteiten volledig in het water of droogte vallen.

Vakantiegangers hebben met eigen ogen kunnen zien hoe moeilijk de veldgewassen het deze zomer hebben gehad. Of dat de ondernemers dag en nacht met beregeningsinstallaties in de weer waren. Voorbeelden te over van het extreme weer en de gevolgen voor ondernemers. Ik pak er slechts één voorbeeld uit. Het voorjaar lijkt in de lucht. Het is bijna tijd om de pootaardappelen buiten te zetten voor een vlottere kiemontwikkeling en de suikerbieten in te zaaien. Plotseling gaat het in maart nog enkele weken flink vriezen. De grond droogt toch nog onverwacht mooi op met een goede structuur. Het komt blijkbaar toch nog goed in het wat verlate voorjaar denk je dan. Het is tijd om te gaan zaaien en poten. Het is je gelukt om nog net voor het weekend de suikerbieten in te zaaien en de pootaardappelen de grond in te werken. Valt er in het weekend plotseling een lokale stortbui. 15 kilometer verderop blijft het droog. De pootaardappelen komen in het water te staan en drijven over het land. De bodem slaat dicht. De bietenzaadjes krijgen daardoor te weinig zuurstof om te kiemen. Een paar mooie groeizame weken volgen. Maar vervolgens blijft het maandenlang hoogzomer, droog met hoge temperaturen. De pootaardappelen mogen niet beregend worden vanwege het gevaar voor besmetting met Bruinrot. De pootaardappelen en suikerbieten verslappen steeds meer en uiteindelijk beginnen ze te verdorren. Het blijft droog, behalve 15 kilometer verderop. Daar valt zowaar een flinke lokale bui. Net genoeg om de gewasgroei daar weer op gang te krijgen zodat daar nog een redelijke oogst is te verwachten. Bij jezelf is het te laat, het groeiseizoen nadert zijn einde. Inmiddels beginnen de prijzen van de aardappelen te stijgen, maar ja als je geen kilo’s hebt dan valt er ook niets tegen goede prijzen te verkopen.

Mentale veerkracht

Als ondernemer wordt je mentale veerkracht uitvoerig getest. Een diepe buiging voor iedereen die zich door dit soort situaties heen slaat. Iedereen verwerkt dat op zijn eigen manier. Het komt zoals het komt, het gaat zoals het gaat is makkelijk gezegd. We kunnen veel van leren van dit soort praktijksituaties. Vaak meer dan alle theorie en trainingen bij elkaar over stress, veerkracht, omgaan met teleurstellingen etc.

Daarom is het altijd weer inspirerend om het verhaal achter de ondernemer te horen tijdens de bedrijfsbezoeken in de Agribusiness.  Ook inspiratie opdoen met collega ondernemers? Kijk eens op de Facebookpagina of de website www.agribusinessclub.nl

Evert Lassche, Voorzitter Agribusinessclub NHN

Twitter@Evertlassche

Evert Lassche

Sinds 1986 ben ik werkzaam in het bedrijfsleven. In mijn loopbaan heb ik ervaring opgebouwd als bedrijfsadviseur, beleidsadviseur en manager. Ik wil graag mijn brede ervaring met bedrijven en organisaties inzetten voor collega-ondernemers. Een slagvaardig bedrijf of organisatie beschikt over een doordachte strategie waarmee snel op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Dit vraagt om krachtige ondernemers en managers die effectief leiding geven, zelf in balans zijn en een efficiënte samenwerking creëren in de zakelijke en persoonlijke omgeving. Passie: Het beste halen uit mensen en bouwen aan succesvolle bedrijven en organisaties.