Rode stoplichten en ondernemen

Een bedrijfsbezoek van de Agribusinessclub gaat bijna altijd gepaard met een inleidend woordje van de ondernemer over het waarom en wat van de onderneming. Ook het verhaal achter de ondernemer komt dan in beeld. Vaak zijn het bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld hoogte- en dieptepunten, de kracht en zwakte van de onderneming en de ondernemer.

Als het over ondernemen gaat moet ik altijd denken aan een voorval met een zaal vol met ondernemers en een paar adviseurs in Den Haag over de essentie van ondernemen. Een ervaren adviseur gaf aan dat ondernemen vooral het wegnemen van rode stoplichten is. Hij vergeleek het met de 6 kilometer Laan van Meerdervoort in Den Haag met enkele tientallen verkeerslichten. Overigens werden In 1928 hier de eerste verkeerslichten van Europa geplaatst. Toen waren het nog rode en groene bollen die groter en kleiner werden. In 1953 kwamen daar de Amsterdamse verkeerslichten voor in de plaats met de kleuren rood, groen en oranje.

Volgens de adviseur moet je als ondernemer stuk voor stuk de rode stoplichten wegwerken om zo vooruit te kunnen komen met je onderneming. Deze adviseur kreeg de hele zaal vol met ondernemers over zich heen. Hij zag het helemaal verkeerd en snapte niets van de essentie van ondernemen. Volgens de ondernemers was de essentie juist om ze niet weg te nemen maar er naar handelen. Stoppen voor het rode stoplicht was daarbij geen optie. Immers je kunt niet stoppen met je onderneming. Die draait altijd door, zeker in de land- en tuinbouw. Gas terugnemen bij oranje en langzamer gaan rijden is wel een optie. Soms betekent dat als ondernemer net wat meer gas geven bij oranje. Of soms net wel door rood te rijden. Veel belangrijker is het nog om nieuwe wegen te zoeken. Dus niet als een gewoontedier elke keer stil te staan voor dezelfde rode stoplichten, maar rechts- of linksaf te staan. Regelmatig anders denken en doen. Vernieuwen en aanpassen. Onbekende wegen oprijden en kijken waar je uitkomt. Dat betekent wel dat je eerst moet weten wat je eindbestemming van de reis is. Dus waar je naar toe wilt met je onderneming en jezelf. Wat is de missie en visie van het bedrijf en welke wegen leiden naar het doel dat voor ogen staat? Wat wil jezelf als ondernemer?. Eerst voor de langere termijn om vervolgens voor de korte termijn actiestappen uit te zetten met eventuele alternatieve routes. Het is dan vooral doen. En regelmatig terugkijken welke wegen je gevolgd hebt om tot het gewenste resultaat te komen. Daar kun je dan bij de volgende verkeerslichten weer handig gebruik van maken. Het verhaal achter de ondernemer heeft vaak raakvlakken met het gedrag van mensen voor verkeerslichten, met name rode stoplichten. Er zijn immers verschillende wegen die naar Rome leiden.

Daarom is het altijd weer inspirerend om het verhaal achter de ondernemer te horen tijdens de bedrijfsbezoeken in de Agribusiness.  Ook inspiratie opdoen met collega ondernemers? Kijk eens op de Facebookpagina of de website www.agribusinessclub.nl

Evert Lassche, Voorzitter Agribusinessclub NHN

Twitter@Evertlassche

Evert Lassche

Sinds 1986 ben ik werkzaam in het bedrijfsleven. In mijn loopbaan heb ik ervaring opgebouwd als bedrijfsadviseur, beleidsadviseur en manager. Ik wil graag mijn brede ervaring met bedrijven en organisaties inzetten voor collega-ondernemers. Een slagvaardig bedrijf of organisatie beschikt over een doordachte strategie waarmee snel op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Dit vraagt om krachtige ondernemers en managers die effectief leiding geven, zelf in balans zijn en een efficiënte samenwerking creëren in de zakelijke en persoonlijke omgeving. Passie: Het beste halen uit mensen en bouwen aan succesvolle bedrijven en organisaties.