Voorjaarsperikelen op het land

Voor de land- en tuinbouw is het voorjaar een belangrijke periode. De basis wordt gelegd voor het komende groei- en oogstseizoen. Activiteiten die in het voorjaar niet goed uitpakken blijven het hele jaar zichtbaar. Vaak is het de kunst om rustig te blijven en niet te vroeg het land op te gaan. Zeker dit jaar toen het in februari meerdere dagen mooi en warm voorjaarsweer was.

Bij de bedrijfsbezoeken van de Agribusinessclub zijn de voorjaarperikelen soms onderwerp van gesprek. Voor de land- en tuinbouw is het altijd oppassen in het voorjaar. De natuurlijke neiging is om bij de eerste mooie dagen meteen het land op te gaan. De ondergrond is echter vaak nog te nat om er al bodemwerkzaamheden in uit te voeren. Als je er dan al in gaat werken met machines loop je grote kans de structuur van de grond te verpesten. Waarom is die structuur van de grond zo belangrijk?

Door het bewerken van de grond worden de zogenaamde capillairen in het bovenste bodemlaagje verstoord. De capillairen dragen zorg voor de capillaire werking waarbij water opstijgt in nauwe kanalen/vaten. Als dit in de grond gebeurt stijgt het grondwater. Een bewerkt grondlaagje is meestal veel luchtiger dan de lagen eronder. Als een agrariër zijn bewerkingen en het erop volgende zaaien of planten goed uitvoert, zorgt hij ervoor dat het zaad of de onderkant van de plantkluit goed contact maakt met de onverstoorde grond. Alleen dan doet de geweldige capillaire werking z`n werk en voorziet deze het zaai- of plantgoed van voldoende water om te ontkiemen en goed te wortelen. Ook onder erg droge omstandigheden. Al bij slechts een paar millimeter afstand is tussen het zaad en de onverstoorde ondergrond kan het zaaisel verdrogen. Je kunt je afvragen waarom we de grond eigenlijk bewerken als die capillaire werking zo belangrijk is? Welnu daartoe worden we vaak gedwongen in verband met het onkruid, waardoor we soms dieper moeten bewerken dan gewenst. Vrijwel altijd is het ook belangrijk om een vlak zaai- of plantbed te creëren om latere werkzaamheden (schoffelen, oogsten) succesvol te kunnen verrichten.

Niet alleen voor de opkomst van een gewas is capillaire werking van het allergrootste belang. Ook voor de latere groei speelt het verschijnsel een grote rol. Als het gewas enige omvang krijgt, meestal zo`n 2 maanden na het zaaien, is de behoefte aan water groot. Vaak veel groter dan de regenval in die tijd. Het verschil tussen regenval en gewasbehoefte moet uit de grond komen. Bij veel organische stof (biologisch leven) en kleideeltjes is er ook een groot vermogen om water vast te houden. Dan is de grond ook in staat om gewassen gedurende meerdere maanden van voldoende water te voorzien.  De capillaire werking, die ervoor zorgt dat water vanuit grondwaterniveau zich naar de plant-wortelzone beweegt, voegt in die gevallen vaak het dubbele toe aan wat een bodem van nature aan vocht in zich heeft. Als agrariër kun je werken aan een betere capillaire werking, vaak door bewerkingen weg te laten. Door ze minder diep en intensief te doen of door de grond niet of in slechts lichte mate te verdichten en door het zoveel mogelijk “groen” houden van het land.

Maar ook een vorstperiode kan funest uitpakken als er te vroeg gezaaid is en de zaadjes of pootgoed al zijn ontkiemt. Jonge plantjes zijn meestal erg vorstgevoelig. En we weten dat april vaak doet wat ie wil. Dat hebben we dit jaar ook weer gezien. Als viel het in deze regio door de invloed van luchtaanvoer over grote wateroppervlakten nog relatief mee.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen in de agribusiness? Neem contact op met het secretariaat via 0228-322524, kijk op de Facebookpagina of kijk op: www.agribusinessclub.nl.

Evert Lassche

Voorzitter Agribusinessclub NHN

Twitter: @EvertLassche

 

 

Evert Lassche

Sinds 1986 ben ik werkzaam in het bedrijfsleven. In mijn loopbaan heb ik ervaring opgebouwd als bedrijfsadviseur, beleidsadviseur en manager. Ik wil graag mijn brede ervaring met bedrijven en organisaties inzetten voor collega-ondernemers. Een slagvaardig bedrijf of organisatie beschikt over een doordachte strategie waarmee snel op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Dit vraagt om krachtige ondernemers en managers die effectief leiding geven, zelf in balans zijn en een efficiënte samenwerking creëren in de zakelijke en persoonlijke omgeving. Passie: Het beste halen uit mensen en bouwen aan succesvolle bedrijven en organisaties.