Wat is jouw story?

Tijdens een bedrijfsbezoek van de Agribusinessclub NHN bij CONO Kaasmakers kregen we een mooie inkijk in de bedrijfsfilosofie en de nieuwe unieke kaasfabriek.

We werden meegenomen in een mooi rond verhaal; “Hardwerkende boeren verdienen een mooie beloning. Zodat ze goed voor hun gezin en koeien kunnen zorgen. Blije koeien geven de beste melk en wij maken er de beste kaas van. Zo betalen wij onze boeren een eerlijke melkprijs. Dit maakt weer blije boeren”.

CONO Kaasmakers is een boerencoöperatie en bestaat al meer dan honderd jaar. Boeren en kaasmakers maken samen van de beste melk de lekkerste en eerlijkste kaas. Met behoud van de tradities en met gebruik van de meest duurzame moderne technieken. Hun boeren delen kennis in workshops en de kaasmeesters geven hun unieke kennis van generatie op generatie door aan talentvolle jonge kaasmakers. Ze zijn de meeste duurzame kaasmakerij van Nederland. Door energiezuinige technologie, hergebruik van energie en via groene energie van hun boeren.

Een mooi voorbeeld van storytelling. Dit wordt steeds belangrijker voor bedrijven en organisaties.Storytelling is een inspirerende communicatiemethodiek die mensen verbindt. Storytelling werkt openheid, vertrouwen en verbondenheid in de hand. Bij klanten, bij medewerkers, stakeholders, noem maar op. Gaat u eens bij uzelf te rade, bent u in staat om uw medewerkers of klanten mee te nemen naar een wenkend toekomstbeeld? Voordat zij bereid zijn naar u te luisteren, zult u moeten vertellen wat uw verhaal is en waarom dat verhaal ook voor hen zo belangrijk is. Storytelling biedt u de aanknopingspunten om dat verhaal te vinden, te vertellen en te delen.Mensen hebben de behoefte aan betekenis en willen zich vereenzelvigen met iets groters dan zijzelf. Storytelling is essentieel voor het menselijk leven. Het vertellen van verhalen is de manier waarop mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen.

Het dagelijks leven biedt ons allemaal de mogelijkheid om verhalenvertellers te zijn. Storytelling is de inspirerende kracht in het presenteren van onszelf en het verhaal van de organisatie. Een verhaal zorgt voor een ordening van gebeurtenissen en zet deze in een kader. Dat schept rust en overzicht en maakt het gemakkelijker voor mensen om zich mee te identificeren. Een verhaal verbindt mensen met elkaar. Als je samen een verhaal deelt, schept dat een band; Verhalen geven betekenis aan gebeurtenissen, vertellen het waarom erachter en geven redenen om nieuwe richting in te slaan. Mensen worden aangesproken en geraakt, het verhaal roept emoties op.

Regelmatig bezoeken we een bedrijf dat een mooi rond verhaal heeft. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten of geheel vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen van de Agribusinessclub NHN? Neem contact op met het secretariaat via 0228-322524. Of kijk op de website waar u ook ons verhaal kunt vinden. De activiteiten zijn ook te volgen op de Facebookpagina.

Evert Lassche

Voorzitter Agribusinessclub NHN

Twitter@Evertlassche

Evert Lassche

Sinds 1986 ben ik werkzaam in het bedrijfsleven. In mijn loopbaan heb ik ervaring opgebouwd als bedrijfsadviseur, beleidsadviseur en manager. Ik wil graag mijn brede ervaring met bedrijven en organisaties inzetten voor collega-ondernemers. Een slagvaardig bedrijf of organisatie beschikt over een doordachte strategie waarmee snel op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Dit vraagt om krachtige ondernemers en managers die effectief leiding geven, zelf in balans zijn en een efficiënte samenwerking creëren in de zakelijke en persoonlijke omgeving. Passie: Het beste halen uit mensen en bouwen aan succesvolle bedrijven en organisaties.